<%sifre="bulutweb" ' Şifre Yandan Değiştirilecek. Çift Tırnak İşaretleri Kalacak!%> <% if session("girdimi")="evet" then %> <%else%>
YÖNETİCİ GİRİŞİ

<%end if%> <% if request.querystring="cikis" then session.abandon response.redirect "?" end if if request.querystring="isle" then if request.form("sifre")=sifre then session("girdimi")="evet" response.redirect "?" else response.write " HATALI PAROLA        " end if end if if not session("girdimi")="evet" then response.end end if %>